შესვლა
 

 

კომპანია პროთელერ ჯორჯია არის საქართველოში რეგისტრირებული საგადახდო მომსახურების მროვაიდერი. ჩვენ საქმიანობის ძირითად სფეროა საგადახდო დავალებების მიღება დამუშავება და შესრულება. საქართველოს ეროვნული ბანკის რეგულაციების შესაბამისად.

ჩვენი ძირითადი მიზანია მარტივად ხელმისავდომი გავხადოთ, როგორც ფულადი გადარიცხვები ასევე სხვადასხვა ტიპის ონლაინ გადახდები. ჩვენს მომხმარებელს საშუალება ექნება სახლიდან გაუსვლელად მართოს, როგორც თავისი ფინანსები ასევე გადაიხადოს ონლაინ სხვადასხვა ტიპის სერვისები.

კომპანია და მასში არსებული გუნდი მუდმივად ზრუნავს სერვისების ჩამონათვალის გაფართოებაზე, მათ დახვეწაზე და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვაზე.